Các Mẫu Súng Nerf Micro Shots

Sê-ri Các Mẫu Súng Nerf Micro Shots bao gồm những phiên bản cải tiến của Jolt EX-1 được kiểu dáng dưới dạng "micro", một phiên bản bắn đơn của những mẫu súng gốc. Nó được san sớt bởi loạt N-Strike Elite, Zombie Strike và Doomlands 2169. Nó cũng đã được gắn nhãn hiệu vào những sản phẩm Hasbro Star Wars, Marvel, Overwatch và Fortnite.


Súng Nerf Mirco Shots Crossfire Bow
 Súng Nerf Mirco Shots Crossfire Bow

Loạt Micro Shots ban đầu đã bị rò rỉ vào mùa hè năm 2017; Các mẫu súng Star Wars là những mẫu đầu tiên bị rò rỉ. Bộ súng sau đó đã được công bố chính thức vào mùa hè năm 2017 tại Hascon.


Súng Nerf Mirco Shots Firestrike
 Súng Nerf Mirco Shots FirestrikeSúng Nerf Micri Shots Fortnite Llama
 Súng Nerf Micri Shots Fortnite Llama Súng Nerf Micro Shots Fortnite RL
 Súng Nerf Micro Shots Fortnite RL Súng Nerf Micro Shot Fortnite TS
 Súng Nerf Micro Shot Fortnite TS Súng Nerf Mirco Shots Zombie Hammer Shot
 Súng Nerf Mirco Shots Zombie Hammer Shot Súng Nerf Micro Shots Stryfe
 Súng Nerf Micro Shots StryfeSúng Nerf Micro Shot Strongarm
 Súng Nerf Micro Shot Strongarm Súng Nerf Micro Shots Star Wars Han Solo
 Súng Nerf Micro Shots Star Wars Han SoloSúng Nerf Micro Shots Rough Cut
Súng Nerf Micro Shots Rough Cut


www.sungnerf.net - Các Mẫu Súng Nerf Micro Shots

Comments