Giới thiệu nhánh súng Nerf Accustrike

Nhánh súng Nerf Accustrike AccuStrike giới thiệu kèm với đạn Nerf AccuStrike mới được mẫu mã xác thực hơn và với độ lệch ít hơn so với đạn Nerf Elite tiêu chuẩn. Điều này được chứng minh bằng một số thiết kế ưu việt hơn.


Súng Nerf Accstrike Falconfire
 Súng Nerf Accstrike Falconfire


Các kỹ sư của Nerf đã dành hai năm để thiết kế AccuStrike Series, tập trung vào thiết kế mẫu đạn mới và cân bằng hiệu suất súng để cho phép tăng độ chính xác và ổn định.

Sê-ri AccuStrike ban đầu bị rò rỉ trực tuyến, với hình ảnh của đạn AlphaHawk và đạn cụ thể sê-ri lần lượt hiển thị vào ngày 15 tháng 9 và ngày 20 tháng 9.

Nó được chính thức công bố vào ngày 5 tháng 10 năm 2016. www.sungnerf.net

Nhánh súng Nerf Accustrike AccuStrike sau đó đã được phát hành dưới sê-ri N-Strike Mega, với Thunderhawk và Mega AccuStrike Darts.


 Súng Nerf Accustrike Mega Bulldog
 Súng Nerf Accustrike Mega BulldogSúng Nerf Accustrike AlphaHawk
 Súng Nerf Accustrike AlphaHawkSúng Nerf Accustrike AccuTrooper
 Súng Nerf Accustrike AccuTrooperSúng cung Nerf Accustrike FocusFire Crossbow
 Súng cung Nerf Accustrike FocusFire Crossbow Cung Nerf Accustrike Combow
 Cung Nerf Accustrike CombowSúng Nerf Accustrike Mega Thunderhawk
 Súng Nerf Accustrike Mega ThunderhawkSúng Nerf Accustrike Quadrant
 Súng Nerf Accustrike QuadrantSúng Nerf Accustrike Raptorstrike
 Súng Nerf Accustrike RaptorstrikeSúng Nerf Accustrike StratoHawk
 Súng Nerf Accustrike StratoHawk Súng Nerf Accustrike TalonStrike
 Súng Nerf Accustrike TalonStrikeSúng Nerf Accustrike TruePoint cho bạn gái
Súng Nerf Accustrike TruePoint cho bạn gái
 Đạn Nerf Accustrike
 Đạn Nerf AccustrikeĐạn Nerf Accustrike Mega
Đạn Nerf Accustrike Mega


www.sungnerf.net - Giới thiệu nhánh súng Nerf Accustrike

Comments